[Bài 13]After và Before trong CSS

After và Before trong CSS.

After và Before trong CSS được dùng để thêm nội dung vào trước hoặc sau thẻ HTML.

Ví dụ :

After dùng để thêm nội dung vào sau thẻ HTML

Kết quả :

1

Before dùng để thêm nội dung vào trước thẻ HTML

Kết quả :

2

Có thể coi After và Before giống như 2 thẻ HTML nên ta có thể sử dụng CSS cho chúng

Ví dụ :

Kết quả :

3

Lưu ý : Phần nội dung thêm bằng After hay Before không thể bôi đen, coppy được.

Nếu chưa hiểu rõ, các bạn có thể tham khảo các khóa học tại đây.

Chúc các bạn thành công !!!