[BÀI 1] GIỚI THIỆU VỀ JAVASCRIPT

1. Javascript là gì?

–  JavaScript là ngôn ngữ kịch bản dùng để tạo các kịch bản phía client (client-side) và phía server (server-side).

– JavaScript làm cho việc tạo các trang Web động và tương tác trên Internet dễ dàng hơn.

– JavaScript là một ngôn ngữ kịch bản được hãng Sun Microsystems và Netscape phát triển.

– JavaScript được phát triển từ Livescript. Của Netscape

>> Khuyến mãi khóa học JavaScript khi đăng kí khoa hoc lap trinh php

2. Chức Năng

– JavaScript cung cấp tính tính động và tính tương tác trong các trang web qua các chức năng như sau:

+ Đáp lại (responding) nhanh chóng các yêu cầu (request) của người dùng.

+Sinh ra các trang HTML bằng việc viết nội dung HTML.

+Kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu do người dùng nhập.

+Thực hiện các tính toán đơn giản phía client.

Xem thêm: Tài liệu khóa học lập trình android

3, Qui tắc:
Tương tự các ngôn ngữ khác, JavaScript cũng có các quy tắc cú pháp như:

–Phân biệt chữ hoa, chữ thường.

–Luôn có cặp kí hiệu mở và đóng như { }, ( )

–Sử dụng thêm các kí tự trắng, hoặc các tab giúp cho ta dễ dàng đọc hay sửa file script.

–Sử dụng các dòng chú thích tạo các ghi chú về chức năng của đoạn script và thời gian tạo.

4,Môi Trường

mo-hinh

Để tìm hiểu chi tiết hơn, các bạn có thể tham khảo các khóa học tại đây.!!!

Gợi ý xem thêm: