[Bài 1]: Tổng quan về lập trình PHP

I/ PHP là gì?

– PHP ( viết tắt của PHP Hypertext Preprocessor ) là một ngôn ngữ lập trình kịch bản hay một loại mã lệnh chủ yếu được dùng để phát triển các ứng dụng viết cho máy chủ, mã nguồn mở, dùng cho mục đích tổng quát. Nó rất thích hợp với web và có thể dễ dàng nhúng vào trang HTML. Do được tối ưu hóa cho các ứng dụng web, tốc độ nhanh, nhỏ gọn, cú pháp giống C và Java, dễ học và thời gian xây dựng sản phẩm tương đối ngắn hơn so với các ngôn ngữ khác nên PHP đã nhanh chóng trở thành một ngôn ngữ lập trình web phổ biến nhất thế giới.

II/ Tổng quan về  lập trình PHP:

– Để sử dụng mã PHP vào việc lập trình web, ta phải đặt mã PHP vào cặp thẻ <?php và ?> thì chương trình mới hiểu và biên dịch mã đúng.. Đây là một điểm khá tiện lợi của PHP giúp cho việc viết mã PHP trở nên khá trực quan và dễ dàng trong việc xây dựng phần giao diện.

Ngôn ngữ lập trình PHP là một loại ngôn ngữ đặc biệt được thiết kế để giúp các lập trình viên có thể dễ dàng tạo ra các trang website. Ngôn ngữ lập trình PHP bao gồm các quy tắc mà các lập trình viên cần tuân theo khi viết mã lệnh (source code).

  • Mã lệnh của chương trình cần được đặt trong cặp thẻ <?php ?>.
  • Sử dụng dấu chấm phẩy ‘;' để kết thúc một câu lệnh.
  • Văn bản cần được đặt trong cặp dấu nháy đơn ' ' hoặc cặp dấu nháy kép " "

Việc học một ngôn ngữ lập trình chính là việc tìm hiểu các quy tắc viết mã lệnh có trong ngôn ngữ lập trình đó.

Nếu bạn muốn nhanh chóng tiếp cận và học về PHP, bạn có thể tham khảo khóa học lập trình PHP tại đây.