[BÀI 19] HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MỘT SỐ TÍNH NĂNG CỦA MYSQL XAMPP (PHẦN 2)

Trong mysql xampp, có một số tính năng mà bạn nên nắm được. Việc nắm được các chức năng này sẽ khiến các thao tác với database của bạn trở nên thuận tiện hơn, mà không phải viết nhiều đoạn code dài dòng.

Thêm một trường mới sau khi đã tạo bảng:

Trong một vài trường hợp, bạn sẽ cần thêm hay xóa một trường đã có trong bảng. Nếu như việc viết bằng code sẽ khiến bạn khó thực hiện thì với giao diện của xampp. Ví dụ, bạn có một bảng upload để lưu các đường dẫn ảnh trên host. Ban đầu bạn chỉ có 2 trường là “id” và “duongdan”. Sau đó bạn lại muốn website của mình có nhiều chức năng hơn, như những hình ảnh nào được phép hiển thị, hình ảnh nào không. Vị trí hiển thị của hình ảnh, hay hình ảnh có mô tả, tiêu đề kèm theo. Lúc này bạn cần thêm một vài trường nữa vào bảng cũ của mình.

them-truong-moi-vao-mot-bang-trong-database-1

Tôi có một database là devpro như trong hình, trong database này tôi có 1 bảng là upload, trong bảng upload tôi có 2 trường là “id” và “duongdan”. Hiện tôi có nhu cầu xây dựng thêm một số tính năng là tiêu đề ảnh, trạng thái của ảnh (có được phép hiển thị hay không). Như vậy tôi cần thêm 2 trường nữa vào bảng “upload”.

Để thêm 2 trường nữa, đầu tiên các bạn click vào “Columns” , phần nội dung bên phải sẽ có giao diện như sau:

them-truong-moi-vao-mot-bang-trong-database-2

Ở phần “Add” là phần nhập số lượng trường mà bạn muốn thêm, select bên cạnh ô input “Add” là các lựa chọn vị trí của các trường mới thêm, như hình trên các trường mới sẽ đứng sau trường “duongdan” và tùy vào ý muốn của bạn mà chọn vị trí các trường cho phù hợp. Nhấn “Go” để hoàn tất thêm các trường và chuyển sang bước đặt kiểu dữ liệu cho các trường mới.

them-truong-moi-vao-mot-bang-trong-database-3

Phần Operations: ở chức năng này, bạn có thể thực hiện việc xóa database, đổi bảng mã database, xóa table, …