[BÀI 2] BIẾN TRONG JAVASCRIPT

1, Khai báo biến:

Mỗi biến là một vị trí duy nhất trong bộ nhớ máy tính để lưu trữ giá trị.

Mỗi biến có một tên duy nhất và giá trị của nó có thể thay đổi trong khi kịch bản thực thi.

Sử dụng từ khoá ‘var’ để khai báo biến.

ví dụ

Các biến có một phạm vi được xác định, khi chúng khai báo trong script.

–Biến toàn cục.

–Biến cục bộ.

Nguyên dạng (literal) là các giá trị không đổi được dùng trong script.

Xem thêm: Cách tự học lập trình game unity bằng Javascript

2,Quy Tắc đặt tên biến:

Dùng các kí tự chữ, số và dấu nối (underscore) để đặt tên.

Phải bắt đầu bằng kí tự chữ hoặc dấu nối.

Không chứa các kí tự đặc biệt như +, -, *, /, %, …vv

Không chứa kí tự trắng.

Không trùng với các từ khóa.

Ví dụ:

Nếu các bạn cảm thấy khó hiểu có thể tham khảo Khóa Học tại DEVPRO.

Chúc các bạn học tốt!

Gợi ý xem thêm: