[BÀI 3]: HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT LARAVEL

2/Cài đặt môi trường để tải về  Laravel:

– Tới đây, bạn đã cài thành công XAMPP và Composer nhằm mục đích tải về  bộ mã nguồn Laravel, việc cần làm tiếp theo là phải khởi tạo môi trường để chạy được các lệnh của composer.

+trước hết bạn mở System.

laravel-1

-> sau đó chọn Advanced System Settings

laravel-2

-> tiếp tục chọn Environment Variables

laravel-3

-> chọn Path trong bảng System variables và thêm địa chỉ local dẫn tới thư mục “php” trong XAMPP

laravel-4

-> cuối cùng lưu lại và RESTART máy.

Sau khi khởi động xong, vào thư mục php trong XAMPP, giữ SHIFT bấm chuột phải chọn ” Open command window here

laravel-6

sau đó nó sẽ mở console, gõ “composer” để chạy thử.

laravel-7

-> nếu bạn chạy được tới đây tức là quá trình cài đặt đã thành công. giờ chỉ còn tạo 1 project. Vào thư mục htdocs (trong thư mục XAMPP)

giữ SHIFT chọn open command window here. viết tiếp câu lệnh sau:

composer create-project laravel/laravel <tên project muốn tạo> –prefer-dist

laravel-8

Tới đây kiểm tra lại thư mục htdocs đã xuất hiện folder có tên project bạn vừa tạo.

tiếp theo: làm quen với thư mục chính trong Laravel: http://laptrinhphp.com.vn/folder-laravel