[BÀI 32] HƯỚNG DẪN VIẾT MỘT TRANG WEB CƠ BẢN BẰNG PHP (PHẦN 1: TẠO CẤU TRÚC FILE)