[BÀI 33] HƯỚNG DẪN VIẾT MỘT TRANG WEB CƠ BẢN (PHẦN 2: TẠO CHỨC NĂNG ĐĂNG NHẬP)

Trong bài số 32, chúng ta đã cơ bản hoàn tất các cấu trúc file của 1 trang web và giao diện của trang chủ. Ở bài này tôi sẽ hướng dẫn các bạn tạo giao diện trang admin, và viết chức năng đăng nhập theo mô hình MVC hướng đối tượng.

Phần 1: tạo giao diện trang admin:

Trong thư mục admin/view/

  • Tôi tạo một thư mục là layout, và trong thư mục layout tôi tạo layout.php, để viết giao diện cho trang admin.
  • Tiếp theo tôi tạo một thư mục login, trong thư mục login tôi tạo 1 file là login.php, trang này là trang giao diện để người dùng đăng nhập.

Kết thúc việc tạo 2 file này tôi có cấu trúc file như sau:

login

Trang admin/view/layout/layout.php tôi viết như sau:

 

 

Tiếp theo, tôi tạo giao diện trang admin/view/login/login.php:

Viết lại trang admin/index.php:

 

Tạo controller login (xử lý đăng nhập):

Trang admin/controller/controller_login.php tôi viết như sau:

Và đừng quên vào database tạo một tài khoản mới trước khi thực hiện đăng nhập, lưu ý phần mật khẩu nhớ chọn md5 để mật khẩu được mã hóa sang dạng md5, ví dụ tôi tạo một tài khoản như sau:

tao-tai-khoan-moi

Quay lại kiểm tra đăng nhập:

Sau khi đã viết các controller, tạo bản ghi trong database và giao diện hoàn tất, bây giờ chức năng đăng nhập của chúng ta đã phần nào hoàn tất, quay lại form đăng nhập và tiến hành đăng nhập vào tài khoản vừa tạo. Thành công sẽ hiển thị ra giao diện sau:

giao-dien-layout

Và nếu đăng nhập không thành công thì vẫn ở trang login.

Viết chức năng đăng xuất:

Nhấn vào Chào bạn: …. phía góc trên cùng bên phải, có phần đăng xuất, và ý tưởng là nhấn vào đăng xuất sẽ đăng xuất khỏi hệ thống.

dang-xuat

Để đăng xuất, tôi truyền 1 biến dạng GET lên URL, và tôi sẽ kiểm tra biến này tồn tại hay không, nếu tồn tại thì tôi sẽ tiến hành đăng xuất.

Trong file admin/view/layout/layout tôi sửa lại như sau:

Tôi có đặt link cho đăng xuất là index.php?act=logout, và tôi tiến hành viết lệnh đăng xuất khi biến act tồn tại và act=logout.

Việc đăng xuất chính là việc hủy $_SESSION[“loged”].

Quay lại file admin/index.php, tôi viết tiếp như sau:

Như vậy tôi đã hướng dẫn thành công thực hiện chức năng đăng nhập và đăng xuất với lập trình hướng đối tượng theo mô hình MVC.

Tải toàn bộ mã nguồn của bài hôm nay tại đây!

Xem video hướng dẫn chi tiết tạo chức năng đăng nhập và đăng xuất với PHP MVC lập trình hướng đối tượng: