[BÀI 34] HƯỚNG DẪN VIẾT MỘT TRANG WEB CƠ BẢN (PHẦN 3: THỰC HIỆN CÁC CHỨC NĂNG USER)