[BÀI 35] HƯỚNG DẪN VIẾT MỘT TRANG WEB CƠ BẢN (PHẦN 4: THỰC HIỆN CHỨC NĂNG QUẢN LÝ BANNER)