[BÀI 36] HƯỚNG DẪN VIẾT MỘT TRANG WEB CƠ BẢN (PHẦN 5: VIẾT CHỨC NĂNG QUẢN LÝ KHÓA HỌC)

Trang web tôi đang hướng dẫn các bạn viết là một trang landing page của Devpro.edu.vn, trung tâm chúng tôi chuyên đào tạo lập trình PHP, Android, IOS, đồ họa,… chuyên nghiệp với các chuyên gia nhiều năm kinh nghiệm. Ở trang này có phần quản lý các khóa học mà bên Devpro đang mở lớp, và bài viết sau đây tôi sẽ giới thiệu các bạn quản lý các khóa học này như thế nào!

Một khóa học cơ bản sẽ có các thông tin sau:

Hình ảnh đại diện cho khóa học.

Tên khóa học.

Mức giá hiện tại của khóa học.

Các chức năng quản lý cơ bản một khóa học: thêm, sửa, xóa khóa học.

Với các thông tin như tôi mô tả ở trên, tôi phải tạo một bảng mới trong database để quản lý các thông tin này:

  • Tạo một bảng có tên: “khoahoc”
  • Bảng khóa học sẽ có các trường sau: id (kiểu int, là khóa chính, tự động tăng), img (kiểu varchar 200, để lưu ảnh đại diện của khóa học), ten (kiểu varchar 50 để lưu tên khóa học), gia (kiểu int, để lưu giá của khóa học).

Sau khi tạo bảng xong, cấu trúc bảng sẽ như sau:

bang-khoa-hoc

Chỉnh sửa lại link quản lý khóa học:

Trong file admin/layout/layout.php tôi sửa lại link của phần “danh sách khóa học” như hình sau:

sua-link-khoa-hoc

Chi tiết như sau:

 

Giao diện trang thêm một khóa học mới:

Hoàn tất 2 việc trên tôi tiến hành thực hiện tiếp:

  • Tạo thư mục “khoahoc” nằm trong thư mục admin/view/
  • Tạo file “add.php” nằm trong thư mục admin/view/khoahoc/ để viết giao diện cho trang thêm
  • Trang admin/view/khoahoc/add.php tôi sẽ viết như sau:

Controller thêm khóa học mới:

Trước khi tạo controller tôi tạo một thư mục tên là “khoahoc” nằm trong thư mục “imgs/” để lưu các hình ảnh về khóa học:

cấu trúc folder như sau:

thu-muc-anh-khoa-hoc

Tiếp đến tôi tạo một file có tên là controller_khoahoc.php trong admin/controller, file này tôi viết như sau:

Viết trang hiển thị danh sách khóa học:

Trong thư mục admin/view/khoahoc/ tôi tạo một file có tên là “list.php” để hiển thị danh sách các khóa học, file này tôi viết như sau: