[BÀI 4] HÀM THÔNG DỤNG TRONG JAVASCRIPT

JavaScript hỗ trợ các hàm có sẵn để ta thực hiện một mục đích hiển thị nào đó.

  1.  Hàm alert()

– Hiện thị hộp thoại với một chuỗi thông tin và nút OK.

-Cú pháp:

alert(“nội dung thông báo”)

-Ví dụ:

– JavaScript được thực hiện bởi lệnh được viết trong cặp thẻ <script>…</script> , chúng ta có thể đặt chúng trong thẻ <body> ngoài cách đặt ở thẻ <head> ra.

2. Hàm confirm()

– Hiển thị hộp thoại với nút OK và Cancel. Thường dùng để xác minh lại một hành động do người dùng thực hiện.

– Cú pháp:

confirm(“Chuỗi thông báo”)

– Ví dụ:

– Sau khi thực hiện đoạn code trên, chúng ta sẽ có một bảng thông báo xác minh là ” Số 2 có lớn hơn số 3 không?”. Trong thực thế là không rồi , chúng ta sẽ ấn Cancel , kết quả sẽ là false. Nếu đồng ý chúng ra ấn OK , sẽ hiện ra kết quả là true.

3. Hàm prompt()

– Hiển thị một hộp thoại cho phép người dùng nhập vào một giá trị.

-Cú pháp:

prompt(“nôi dung”, giá trị khởi tạo)

– Ví dụ:

– Khi đoạn hội thoại hiện lên, bạn nhập tên mình và nếu muốn hiển thị ra ta dùng cú pháp document.write().

4. Hàm về chuỗi và số

a, Hàm eval(): định giá trị của một biểu thực và trả về kết quả.

– Ví dụ:

– Hộp thoại hiện ra là ta sử dụng hàm prompt(). giá trị tính và trả về kết quả của 2 số vừa nhập bằng hàm eval().

b, Hàm ParseInt(): chuyển một giá chuỗi sang một giá trị số nguyên.

– Ví dụ:

– Kết quả khi ta nhập số trước thì kết quả sẽ hiện ra số nguyên dù đăng sau nó là chữ hay là một số thực(ví dụ: 10.02), nếu ta nhập chữ trước số (abcde12345) thì kết quả sẽ là NaN(Not a Number).

– Cũng giống như hàm ParseInt() thì hàm PareFloat() sẽ chuyển một chuỗi số sang giá trị thực.

c, Hàm isNaN(): kiểm tra xem giá trị là chuỗi hay chuỗi số, nếu là chuỗi thì kết quả trả về là True, ngược lại là chuỗi số sẽ là False.

– Ví dụ:

 

– Bài viết trên đã nói sơ qua về các hàm thông dụng trong JavaScript, để hiểu sâu hơn các vấn đề khác bạn tham khảo tại đây!!!

 

Devpro