[Bài 5]: Project đầu tiên với Laravel

1/ tổng quan về trang web đầu tiên

– Ở những bài trước, mình đã hướng dẫn các bạn tải về bộ source code laravel, để kiểm tra project đã hoạt động chưa, các bạn phải đảm bảo đã có mở XAMPP ( mở apache và MySQL), thư mục project phải ở trong folder htdocs.

-Lưu ý nhỏ là laravel5.2 hiện tại chỉ hoạt động với PHP phiên bản 5.6 trở lên.

project-laravel

– Bạn mở trình duyệt lên, nhập đường dẫn:
localhost/<tên project>/public

<ở đây mình đặt tên project là laravel, và dùng chrome để chạy thử.

project-laravel

nếu bạn chạy được như này tức là đã hoàn tất quá trình cài đặt đầu tiên.

2/Giải thích về cơ chế hoạt động của Laravel:

– Với 1 project đầu tiên, điều bạn cần quan tâm ở đây là file routes( nằm trong thư mục: App/Http), file welcome.blade.php ( nằm trong thư mục resources/views).

– Route dịch ra có nghĩa là tuyến đường nhưng ta có thể hiểu rằng route nó nằm vai trò chỉ đường cho yêu cầu (request) đi đến đâu. Ta có thể hiểu nôm na như sau: khi index.php nhận được request từ người dùng, nó sẽ đưa request này cho route, từ route sẽ chỉ dẫn tiếp cho request này đi đến đâu hoặc cũng có thể trả lời ngay tại route. Trong Laravel Route có rất nhiều loại khác nhau như Route dành cho phương thức POST, Route dành cho phương thức GET ở cùng một URL.

Tóm lại, ban đầu bạn chỉ cần hiểu cơ bản rằng route trong laravel có nhiệm vụ định hướng request của laravel.

Hầu hết các route của laravel định nghĩa trong file  app/http/routes.php.  Và đây là danh sách các loại  Route bao gồm các loại cơ bản và thường được sử dụng sau:

  • Route::get phương thức GET
  • Route::post phương thức POST
  • Route::match kết hợp hiều phương phức
  • Route::any nhận tất cả các phương thức
  • Route::filter tạo ra bộ lọc nhằm mục đích nào đó, ví dụ tạo bộ lọc kiểm tra đã đăng nhập hay chưa
  • Route::group gom các route lại với nhau thành một nhóm
  • Route::controller gọi đến controller tương ứng
  • Route::resource sử dụng với resource controller

** Để tìn hiểu thêm các thành phần của Laravel, xin mời các bạn tham khảo khóa học tại đây.