[BÀI 4]Class và ID trong CSS

Class và ID trong CSS

  1. Class : class hay còn gọi là lớp dùng để chỉ một lớp các đối tượng có chung các thuộc tính. Các đối tượng trong cùng một class có tính thừa kế lẫn nhau, chính vì vậy trong một trang HTML của bạn có thể có rất nhiều các đối tượng có thể thuộc một class nào đó.

Ví dụ :

-Khi muốn tác động tới 2 thẻ div trên thì ta chỉ cần tác động tới class có tên “class_name”. “Class_name” sẽ được dùng chung cho cả 2 thẻ div.

-Do tính chất của class đã trình bày ở trên có thể suy ra rằng nếu khi nào chúng ta muốn nhiều đối tượng dùng chung một số thuộc tính nào đó (vd: color, background, border,…) thì chúng ta nên gộp chúng vào chung một class.

-Bộ chọn lớp không xác định thẻ

– Cho phép tạo lớp có thể gắn vào nhiều thẻ (các thẻ phải chấp nhận thuộc tính này) bằng cách bỏ tên thẻ ở đầu và giữ lại dấu “.”.

>> Khi bạn đã học xong HTML và Css bạn có thể tìm hiểu lap trinh php tại nhà nhé

Ví dụ :

-Có thể sử dụng nhiều lớp trong 1 thẻ, các lớp cách nhau bởi khoảng trắng

Ví dụ :

Kết quả :

many

  1. ID :

– Định danh ID cho phép chia thẻ thành nhiều loại khác nhau

– Định danh chỉ có thể áp dụng duy nhất cho 1 thẻ và tên của định danh phải là duy nhất trên trang web

– Cú pháp ID selector

Ví dụ :

Đoạn mã sau có thể áp dụng cho thẻ <p> có id là test

  1. Kết luận :

Qua bài viết này giúp các bạn phân biệt được class và id. Hy vọng nó sẽ giúp các bạn sử dụng hợp lý trong layout website.

Để tìm hiểu chi tiết hơn, các bạn có thể tham khảo các khóa học tại đây.!!!

Tìm hiểu thêm khóa học lập trình khác nữa:

  • Cách học lap trinh ios qua video
  • Địa chỉ hoc lap trinh game unity o dau