[BÀI 2] Cú pháp trong CSS

Bài hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về cú pháp trong CSS

CÚ PHÁP CSS :

Gồm 3 thành phần :

        + Bộ chọn (Selector).

        + Thuộc tính (property).

        +Giá trị (value).

Cú pháp :

Trong đó :

+  Selector thường là tên thẻ HTML .
+ Mỗi thuộc tính cần có giá trị .
+ Một thuộc tính và giá trị phân cách dấu “:” .
+ Hai cặp thuộc tính – giá trị phân cách nhau bởi dấu “;”.

+ Toàn bộ các cặp thuộc tính – giá trị của thẻ HTML được đặt trong cặp dấu ngoặc nhọn.

Xem thêm: Cách tu hoc php tại nhà

Ví dụ :

– Sự kế thừa trong CSS : Khi lồng 1 thẻ bên trong 1 thẻ khác thì thẻ được lồng vào đó sẽ được kế thừa các thuộc tính bên trong thẻ chứa nó. Trừ khi bạn định dạng lại các thẻ được lồng.

-Sự gom nhóm các selector : 

+ CSS cung cấp cú pháp cho phép gom nhóm nhiều bộ chọn cùng lúc .
+Giúp thiết lập các giá trị cho các thuộc tính chung giống nhau của nhiều bộ chọn khác nhau cùng lúc.

+ Giúp giảm kích thước tập tin CSS, giảm thời gian tải web.

+ Các selector phân cách nhau bởi dấu phẩy “,”.

Ví dụ :

-Chú thích trong CSS : 

Để tìm hiểu chi tiết hơn, các bạn có thể tham khảo các khóa học tại đây.!!!

Chúc các bạn thành công !!!

Gợi ý xem thêm:

  • Cách hoc lap trinh ios tại nhà
  • Tài liệu hoc lap trinh android