[BÀI 6]Định dạng văn bản trong CSS

Bài hôm nay chúng ta tìm hiểu về các thuộc tính CSS định dạng văn bản thường dùng.

  1. Thuộc tính định dạng Font chữ

Font : Thuộc tính rút gọn dùng để thiết lập tất cả thuộc tính cho một font trong một khai báo duy nhất.

Ví dụ :

Kết quả :

1

Font-size : Thiết lập kích thước cho một font chữ.

Các giá trị : xx-small, x-small, xx-large, x-large, small, medium, large, smaller, larger, length, %.

Ví dụ :

Kết quả :

2

Font-style : Thiết lập kiểu cách của font chữ.

Các giá trị : normal, italic, …..

Ví dụ :

Kết quả :

3

Font-family : Một danh sách thứ tự ưu tiên của các họ font cho một thành phần

Giá trị : arial, courier, …

Ví dụ :

Kết quả :

4

2. Thuộc tính định dạng văn bản

Các thuộc tính cơ bản thường dùng :

Color, text-align, text-transform, text-decoration, text-indent.

+ Color : Thiết lập màu cho văn bản.

Các giá trị màu : mã màu hoặc tên màu tiếng anh.

Ví dụ :

Kết quả :

5

+ Text-align : Căn chỉnh lề của văn bản trong một thành phần

Các giá trị : left( căn trái ), right( căn phải ), center( căn giữa ).

Ví dụ :

10

+Text-transform : Chuyển đổi kí tự trong một thành phần

Các giá trị : none ( không tác động ), capitalize( chữ cái đầu của mỗi từ viết hoa), uppercase( chuyển đổi chữ thường thành chữ hoa ), lowercase( chuyển đổi chữ hoa thành chữ thường )

Ví dụ :

7

+Text-decoration : Thêm trang trí cho văn bản.

Các giá trị : none ( không tác động ), underline ( gạch chân cho phần văn bản ), overline ( xác định đường gạch bên trên cho văn bản ), line-through ( gạch ngang văn bản ).

Ví dụ :

Kết quả :

8

+Text-indent : Khoảng thụt vào ở dòng đầu tiên của văn bản trong một thành phần.

Các giá trị : length, %

Ví dụ :

Kết quả :

9

Để tìm hiểu chi tiết hơn, các bạn có thể tham khảo các khóa học tại đây.!!!