[BÀI 7]Dùng thẻ a trong HTML để tạo links

Thẻ chuyển liên kết và tạo links trong HTML – thẻ <a>

Trong một website luôn tồn tại các link liên kết với nhau. Để làm điều đó chúng ta sử dụng thẻ <a>.

Cú pháp :

Trong đó :

Đường dẫn đến liên kết có 2 loại:

-Đường dẫn tuyệt đối

-Đường dẫn tương đối

+Đường dẫn tương đối: là loại đường dẫn do mình tự viết ra

Ví dụ :

Nếu file html đang chứa thẻ a nằm cùng cấp với file link.html

Nếu file html đang chứa thẻ a nằm cùng cấp với folder chứa file link.html (folder demo)

Nếu file link.html nằm cùng cấp với folder chứa file html đang chứa thẻ a

Nếu folder (demo) chứa file link.html nằm cùng cấp với folder chứa file html đang chứa thẻ a

Khi bạn click vào “click_here” thì trình duyệt sẽ chuyển đến file link.html

Xem thêm: Thông tin về khóa học lập trình android

+Đường dẫn tuyệt đối : Đường dẫn này do mình copy ở trên thanh địa chỉ của trình duyệt web.

Ví dụ :

Khi bạn click vào “click_here” thì trình duyệt sẽ chuyển đến địa chỉ web ghi trong thuộc tính href.

Ngoài ra thẻ a còn dẫn đến một vị trí trong bố cục trang web thông qua id

Ví dụ :

Khi bạn click vào “click” sẽ dẫn bạn đến vị trí của thẻ có id=”test”

Ngoài href, thẻ a còn có một số thuộc tính khác :

Title : tiêu đề cho đường link

Target : có các tùy chọn

  • _blank : chuyển link trên tab mới
  • _self : chuyển link trên tab hiện tại

Nếu không chọn thì sẽ mặc định là _self

Thẻ a có 4 trạng thái chính là :

  • Hover
  • Link
  • Visited
  • Active

4 trạng thái này thông thường được kết hợp với css để tạo hiệu ứng (sẽ học sau)

Để tìm hiểu chi tiết hơn, các bạn có thể tham khảo các khóa học tại đây.!!!

Chúc các bạn học tốt !!!

Gợi ý xem thêm:

  • Cách thức tự học lập trình android tại nhà
  • Học lập trình game unity ở đâu nhất hiện nay