[Bài 3] HTML Elements và Attributes

Hôm nay,chúng ta bắt đầu tìm hiểu về các thẻ HTML (Elements) và thuộc tính của chúng (Attribute)

Ở bài 1 chúng ta đã nói đến cấu trúc của một file HTML gồm các thẻ HTML. Ở bài này chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn về các thẻ HTML và làm quen với các thuộc tính của chúng nhé!!

1.HTML Elements

Thẻ HTML là một trong những thành phần quan trọng nhất trong ngôn ngữ HTML. Mỗi thẻ được sử dụng để tạo ra một thành phần tử nhất định tạo ra trang web.

Mỗi thẻ HTML thường sẽ có thẻ mở (open tag) và thẻ đóng (close tag). Ví dụ với thẻ span thì cấu trúc đầy đủ sẽ như sau:

Phần lớn thẻ HTML sẽ bao gồm thẻ mở và thẻ đóng, tuy nhiên một số thẻ sẽ tự đóng mà không cần phải dùng thẻ (quick closetag). Ví dụ một số thẻ khuyết thẻ đóng như sau:

Trong một file HTML các thẻ thường không nằm độc lập với nhau, mà chúng nằm lồng với nhau để tạo ra một bố cục vững chắc. Ví dụ:

*Chú ý: Các bạn nên mở thẻ và đóng thẻ sau đó mới làm nội dung bên trong, như vậy sẽ không bị quên thẻ đóng (nếu quên thẻ đóng giao diện sẽ dễ bị vỡ).

Xem thêm:  Trung tâm dạy khóa học lập trình android

2.HTML Attributes

Mỗi thẻ HTML có thể có một hoặc nhiều thuộc tính đi kèm, thuộc tính được nhập ngay trước ngoặc đóng  “ >“ của thẻ mở.

Các thuộc tính cách nhau bởi khoảng trắng.

Các giá trị thuộc tính có thể đặt trong “ ”, ‘ ’ hoặc không có. Nếu giá trị là chuỗi ký tự có khoảng trắng bên trong, bắt buộc phải dùng “ ” hay ‘ ’ để bao chuỗi lại.

Mỗi thuộc tính được sử dụng để xác định mô tả cho thẻ HTML. Ví dụ thẻ table sau có các thuộc tính như sau:

*Thuộc tính mở rộng:

Mỗi thẻ HTML chỉ chấp nhận một số thuộc tính riêng của nó, nhưng nếu bạn muốn định nghĩa thêm 1 thuộc tính khác thì hoàn toàn được. Nhưng để trình duyệt hiểu được các thuộc tính đó thì bạn phải tự định nghĩa chúng bằng Javascript để xử lý cho từng yêu cầu, chức năng (sẽ học sau).

Xem thêm: Địa chỉ học lập trình php ở đâu tốt nhất hà nội

3.Kết Luận

Bài viết này giới thiệu về cấu trúc các thẻ HTML và các thuộc tính của nó.

Nó giúp cho các trang web có cấu trúc và bố cục chặt chẽ.

Để tìm hiểu chi tiết hơn, các bạn có thể tham khảo các khóa học tại đây.!!!

Chúc các bạn thành công !

Gợi ý xem thêm:

  • Bộ tài liệu lập trình game unity
  • Full tài liệu học lập trình ios