HTML là gì và lợi ích của việc tự học HTML

Trong bài viết ngày hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn về ngôn ngữ lập trình web HTML và lợi ích của việc học HTML online tốt như thế nào với các bạn.

1, HTML là gì?

Có lẽ nhiều bạn chưa biết và được tiếp xúc với ngôn ngữ HTML thì mình giới thiệu qua nó là ngôn ngữ đánh dấu siêu văn.Từ những ngôn ngữ siêu văn bản này bạn có thể tạo lên thành giao diện của một trang web.Nhưng để tạo ra một trang web thì cần kết hợp thêm một số ngôn ngữ lập trình khác nữa.

HTML là ngôn ngữ được tập hợp từ nhiều thẻ tags

html_logo

Một đoạn VD về ngôn ngữ HTML cần có những thẻ cơ bản như thế này:

<!DOCTYPE html>
<html>

<head>

<title>Tiêu đề của web site</title>

</head>
<body>

<h1>Tiêu đề bài viết</h1>

<h2>Sapo của bài viết</h2>

<p>Nội dung của bài</p>

</body>
</html>

Xem thêm: Ứng dụng bé học toán

Mình giải thích sơ qua như sau: 

<!DOCTYPE html> : Thẻ này giúp khai báo cho biết sau đây là định dạng HTML

<html> và </html> : Cú pháp khai báo HTML và thẻ đóng đoạn mã HTML

<head> và </head> : Nó là phần đầu của văn bản web và chứa thẻ title, thẻ meta

<body> và </body> : Thẻ body là phần quan trọng nhất của web bởi nó chứa nội dung web trong này

thẻ h1, h2 -> h6 là thẻ giúp thay đổi cỡ chữ trong trang web

Một số trình duyệt cho phép chạy ngôn ngữ HTML đó là: Internet Explorer, Safari, Chrome, Firefox, Crom + …

Các công cụ giúp lập trình viên có thể soạn thảo văn bản html là: Notepad, Notepad++, Dreamweaver, Sublime Text, PHP Designer, PHP Storm…

Các file tạo trên các trình soạn thảo văn bản trên các file cần có đuôi .html hoặc đuôi .htm thì mới có thể mở trên các trình duyệt mới hiểu được mã lệnh

2, Lợi ích của việc học HTML online

Việc ngôn ngữ HTML là cần thiết cho các lập trình viên nên có rất nhiều trung tâm mở lớp đào tạo html nhưng để đi học bạn tại các trung tâm bạn vừa tôn 1 khoản thời gian và chi phí chính vì thể nếu như bạn không có đủ điều kiện thỉ có thể lên mạng tìm kiếm các web site tài liệu HTML sẽ giúp bạn học HTML hiệu quả mà không tốn nhiều chi phí.

Khi đã thành thạo HTML các bạn tìm hiểu thêm CSS nữa để có thể tự tạo cho mình ra những web site riêng và có thể nhận thêm các dự án cho công ty khác để làm.

Gợi ý xem thêm:

  • Địa chỉ học lâp trình android ở đâu
  • Tài liệu hướng dẫn lập trình android tiếng việt