[BÀI 5]Các thẻ HTML định dạng Heading và List

Các thẻ HTML định dạng heading và list

-Thẻ tiêu đề (Heading)

Thẻ Heading thường được dùng để dánh dấu phần tiêu đề của văn bản, gồm thẻ mở và thẻ đóng. Có 6 thẻ Heading (h1,h2,h3,h4,h5,h6) theo thứ tự kích thước giảm dần từ h1 đến h6. Ví dụ:

Kết quả hiển thị:

the h1

the h2

the h3

the h4

the h5
the h6

-Thẻ định dạng list:

Các thẻ định dạng list dùng để liệt kê các phần tử

Có 2 loại : Danh sách có thứ tự 1,2,3,..(Ordered List) và không có thứ tự (Unorder List)

Một danh sách gồm có nhiều phần tử

Tạo danh sách:

Có thứ tự: <ol>Các phần tử</ol>

Không có thứ tự: <ul>Các phần tử</ul>

Tạo 1 phần tử: <li>Tiêu đề phần tử</li>

Một phần tử có thể là 1 danh sách con

Ví dụ danh sách không có thứ tự:

Kết quả:

 • tieu de 1
 • tieu de 2
 • tieu de 3

Ví dụ danh sách có thứ tự :

Kết quả :

 1. tieu de 1
 2. tieu de 2
 3. tieu de 3

Xem thêm: Bộ tài liệu học lập trình android chuyên sâu

Trường hợp bạn muốn trong tiêu đề có tiêu đề con bạn làm như sau

Kết quả:

 • tieu de 1
 • tieu de 2
  • tieu de 2.1
  • tieu de 2.2
  • tieu de 2.3
 • tieu de 3

Kết Luận : Để xây dựng menu đa cấp các bạn nên sử dụng thẻ ul và li. Tuy nhiên, để làm được điều đó các bạn phải kết hợp sử dụng cả css nữa (sẽ học sau).

Để tìm hiểu chi tiết hơn, các bạn có thể tham khảo các khóa học tại đây.!!!

Chúc các bạn thành công !!!

Gợi ý xem thêm:

 • Cách tu hoc lap trinh ios tại nhà
 • Chia sẻ tai lieu lap trinh game unity