[BÀI 10]Xây dựng menu đa cấp bằng CSS

Xây dựng menu đa cấp bằng CSS

  1. Cách xây dựng một menu đa cấp đơn giản bằng HTML chưa sử dụng CSS.

Để xây dựng một menu trong HTML, chúng ta sử dụng thẻ <ul> và <li>

Ví dụ :

Kết quả :

dacap

Còn để xây dựng một menu đa cấp, ta sẽ sử dụng các cặp thẻ <ul> và <li> lồng nhau.

Ví dụ :

Kết quả :

dacapht

  1. Sử dụng CSS trong việc xây dựng menu đa cấp

Ví dụ :

Kết quả :

a

 

Trong ví dụ trên mình có chú thích tác dụng của từng dòng. Các bạn tham khảo nhé !!

Nếu chưa hiểu rõ, các bạn có thể tham khảo các khóa học tại đây.

Chúc các bạn thành công !!!